Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση

 

Χρέωση με βάση την ατομική κατανάλωση των νοικοκυριών και εξοικονόμηση ενέργειας

 

Η νεώτερη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση καθιερώνει ένα κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας εντός της ΕΕ, με σκοπό την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην Ένωση κατά 20% μέχρι το 2020., όπως συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 25 Οκτωβρίου 2012 και τέθηκε σε ισχύ στις 14 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

 

Ένας από τους κυριότερους στόχους της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ είναι να δοθεί μεγαλύτερος έλεγχος στην κατανάλωση θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης και κατ’ επέκταση στο κόστος χρήσης και στους αντίστοιχους λογαριασμούς.

 

Όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. προκειμένου να επιτευχθεί ο προαναφερόμενος στόχος, υποχρεούνται να λάβουν κατάλληλα νομοθετικά μέτρα έως τις 5 Ιουνίου 2014. Ανάμεσα στα προτεινόμενα μέτρα, είναι και η καθιέρωση πλαισίου, έτσι ώστε οι καταναλώσεις ενέργειας, για θέρμανση και ψύξη, καθώς επίσης και για το ζεστό νερό χρήσης, να υπολογίζονται ή να εκτιμώνται με βάση την πραγματική κατανάλωση. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης / εγκατάστασης ατομικών μετρητών (θερμιδομετρητές – κατανεμητές δαπανών θέρμανσης) σε κτίρια πολυκατοικιών και κτίρια πολλαπλών χρήσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει μεταξύ άλλων, ότι «η χρήση ατομικών μετρητών ή κατανεμητών δαπανών θέρμανσης για την μέτρηση της ατομικής κατανάλωσης θέρμανσης σε πολυκατοικίες που προέρχεται από τηλεθέρμανση ή κοινή κεντρική θέρμανση, είναι επωφελής, όταν οι τελικοί καταναλωτές διαθέτουν μέσα για να ελέγχουν την ιδιωτική τους κατανάλωση. Η χρήση τους έχει νόημα, μόνο σε κτίρια στα οποία τα θερμαντικά σώματα είναι εξοπλισμένα με θερμοστατικές βαλβίδες». (source 2012/27/EE, §28.). Εξυπακούεται, ότι η εξοικονόμηση ενέργειας από τους τελικούς χρήστες θα επιτευχθεί μέσω αλλαγής της «ενεργειακής» συμπεριφοράς, η οποία θα ενεργοποιηθεί από τα δεδομένα των μετρήσεων και τις πληροφορίες από τους λογαριασμούς, οι οποίοι βασίζονται σε πραγματικές καταναλώσεις. Υπάρχουν πολλές μελέτες οι οποίες τεκμηριώνουν ότι η εξοικονόμηση ενέργειας η οποία στηρίζεται σε βελτίωση της «ενεργειακής» συμπεριφοράς των χρηστών, μετά την εγκατάσταση ατομικών μετρητών και την κατανομή της δαπάνης θέρμανσης με βάση την πραγματική κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση, μπορεί να φτάσει το 30%, συγκρινόμενη με παρόμοια συστήματα θέρμανσης, χωρίς την ατομική μέτρηση στα οποία η κατανομή δαπανών γίνεται κατ’ αποκοπή, με ποσοστά (πχ χιλιοστά θέρμανσης κλπ).

 

Κατανεμητές δαπανών θέρμανσης και παροχή σχετικών υπηρεσιών από τη Brunata

 

Στο χώρο των ασύρματων μετρήσεων και κατανομής δαπανών θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης, η Brunata είναι πρωτοπόρος, με εμπειρία σχεδόν 100 ετών. Σήμερα, η εταιρία Brunata δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο, συλλέγοντας πληροφορίες από εκατομμύρια εγκατεστημένες συσκευές της Brunata. Η σύγχρονη τεχνολογία μας η οποία είναι σε απόλυτη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα, ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πελατών μας προς την εταιρία μας.

 

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.