Συστημα πιστοποίησης των κατανεμητών θέρμανσης

Οι διατάξεις σχετικά με τα συστήματα πιστοποίησης αναφέρουν ότι όλα τα κτίρια με κατανεμητές κόστους θέρμανσης (μετρητές σε καλοριφέρ) πρέπει να διαθέτουν σύστημα πιστοποίησης, - έστω και αν οι κατανεμητές έχουν εγκατασταθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1999.

Εισαγωγή στο σύστημα πιστοποίησης κατανεμητών

 • Το σύστημα πιστοποίησης είναι υποχρεωτικό και σε κτίρια με παλιούς κατανεμητές κόστους θέρμανσης
 • Το σύστημα πιστοποίησης είναι υποχρεωτικό ανεξάρτητα από την κυριότητα. Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των ιδιοκτήτων ενοικίου, οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, ιδιοκατοικούμενες ενώσεις ιδιοκτητών, κ.λπ.
 • Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι υπεύθυνος για τη σύσταση και τη λειτουργία του συστήματος πιστοποίησης
 • Το κόστος δημιουργίας και λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης θεωρούνται ως λειτουργικές δαπάνες (με τον Νόμο περί Κατοικίες § 8), σύμφωνα με το τότε Υπουργείο Στέγασης και Αστικών Υποθέσεων
 • Η Brunata μπορεί να προσφέρει για τη δημιουργία του συστήματος και τη παρακολουθήση της λειτουργίας του
 • Οι πελάτες που έχουν λογαριασμούς κατανομής θερμότητας που έχει ετοιμάσει η Brunata λαμβάνουν αυτόματα τις προσφορές για τη θέσπιση συστήματος πιστοποίησης

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους ή την αντικατάσταση των κατανεμητών δαπανών θέρμανσης, σε αντίθεση με ό, τι ισχύει για το νερό και τους μετρητές ενέργειας. Η γενική κατάσταση του μετρητή, συνδεση του στο σώμα και η θέση του μετρητή, με χειροκίνητη ανάγνωση ελέγχονται ετησίως. Το χρώμα του υγρού στη φύσιγγα για κατανεμητές αναθυμιάσεων ελέγχεται επίσης και η κατάσταση της μπαταρίας και οι κωδικοί λάθους σε ηλεκτρονικούς μετρητές. Εάν ο μετρητής έχει αισθητήρα τηλεχειρισμού, η κατάσταση του καλωδίου ελεγχεται.

Σχετικά με τους κώδικες σφαλμάτων σε εξ αποστάσεως ανάγνωση (ασύρματοι μετρητές) ελέγχονται και σε περίπτωση απίθανων ή ασυνάρτητων δεδομένων ανάγνωσης, υποβάλετε σε φυσικό έλεγχο για σφάλματα μέτρησης και παρόμοια που μπορούν να πραγματοποιηθούν.


Ειδικά για το εγχειρίδιο πιστοποίησης Brunata για κατανεμητές κόστους θέρμανσης

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει:

 • Επιβεβαίωση της συμφωνίας όσον αφορά το χειρισμό απο την Brunata την υλοποίηση του συστήματος πιστοποίησης
 • Περιγραφή της εποπτείας των εργασιών για κατανεμητές κόστους θέρμανσης
 • Το σύστημα θέρμανσης
 • Οι μετρητές, το σημείο της εγκατάστασης και της διόρθωσης για εκτεθιμένες θέσεις (αν αυτό είναι ενσωματωμένο στον μετρητή)
 • Κανονισμοί για την ανάγνωση και τη συντήρηση του σχετικού τύπου του μετρητή
 • Δήλωση συμμόρφωσης (ότι οι μετρητές είναι εγκατεστημένοι και διαβαθμίζονται σύμφωνα με ενδεχόμενη έγκριση τύπου)
 • Κατάλογος των μονάδων χρήστη (διαμερίσματα) και μετρητών
 • Γενικοί όροι για την παράδοση του συστήματος πιστοποίησης και του εγχειρίδιου πιστοποίησης (κανονικοί όροι της Brunata)
 • Μενού επιλογής για τη δημιουργία της έκθεσης πιστοποίησης από την ημερομηνία έναρξης και λήξης
 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.