Ποιοτικός Έλεγχος

Η διαδικασίες παραγωγής των Θερμικών Υποσταθμών είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 από τον φημισμένο φορέα πιστοποίησης Dekra Γερμανίας. Το γεγονός αυτό εγγυάται πως ικανοποιούμε τις απαιτήσεις για παροχή προϊόντων και υπηρεσιών  υψηλής ποιότητας.

 

Επίσης, η Brunata έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 97/23/ΕΕ για τη λειτουργία εξοπλισμού υπό πίεση.

 

Η εταιρία παρέχει εγγύηση μετά την πώληση και υποστήριξη μετά την λήξη της εγγύησης.

 

Όλοι οι Θερμικοί Υποσταθμοί Dalcia Brunata έχουν περάσει με επιτυχία τις απαιτούμενες υδραυλικές δοκιμές και διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Τα συστήματα ρύθμισης, τα ηλεκτρολογικά συστήματα και όλα τα εξαρτήματα έχουν ελεγθεί εξονυχιστικά για την καλή λειτουργία τους, πριν την αποδέσμευση τους.

 

Οι Θερμικοί Υποσταθμοί Dalcia Brunata, είναι κατάλληλοι για κτίρια και εγκαταστάσεις κανονικού κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τους κανονισμούς  πρόληψης πυρκαγιών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.dalciabrunata.com

 

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.