20.08.2015

Ανάθεση της Παραγωγής, Προμήθειας και Εγκατάστασης 567 Θερμικών Υποσταθμών Τηλεθέρμανσης για την Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.), Ελλάδα

Στις 24 Ιουλίου 2015, η Brunata OOD υπέγραψε νέο συμβόλαιο σχετικά με την παραγωγή, προμήθεια και εγκατάσταση 567 θερμικών υποσταθμών τηλεθέρμανσης, εξοπλισμένους με το σύστημα SCADA SiDiO, με τη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.), στην πόλη του Αμυνταίου, Ελλάδα. Οι παραδοτέοι θερμικοί υποσταθμοί πρόκειται να εγκατασταθούν σε κτίρια στο Αμύνταιο, στη Λεβαία και στο Φιλώτα.

Οι αποδοτικοί θερμικοί υποσταθμοί και το μοντέρνο σύστημα SCADA της Brunata αναμένεται να επιφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στα υπό σύνδεση κτίρια της Ευρύτερης Περιοχής του Αμυνταίου. Το συνολικό έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο σύντομο διάστημα των 150 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου κατόρθωσε να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση, προκειμένου οι κάτοικοι των νέων 567 υπό σύνδεση κτιρίων, να απολαύσουν όλα τα οφέλη με τη διασύνδεση στο δίκτυο Τηλεθέρμανσης, με τους σύγχρονους και αποδοτικούς θερμικούς υποσταθμούς Dalsia Brunata

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.